Home page

 

Methods and Advanced Equipment for Simulation and Treatment in Radio-oncology

 

 

Project doelstellingen:

Het huidige project, MAESTRO, heeft als doel innovatief onderzoek te verrichten naar de ontwikkeling en validatie onder klinische omstandigheden van geavanceerde methoden en apparatuur, die nodig zijn bij kankerbehandeling met nieuwe modaliteiten in de moderne conformatie therapie met externe bundels electronen, fotonen en protonen.

De huidige methoden voor de behandeling van kanker zijn chirurgische verwijdering van het tumor weefsel, radiotherapie, chemotherapie en immunotherapie. Van deze methoden blijft radiotherapie een belangrijke techniek voor de kankerbehandeling. Meer dan de helft van alle kanker patiёnten wordt nu behandeld met radiotherapie, dankzij de technische vooruitgang die is gemaakt met de bestralingsapparatuur in de laatste tien jaar.

Doel van het project is het verbeteren van de conformatie van de dosis die wordt toegediend aan het doelgebied (het tumorweefsel), ongeacht de vorm, en het sparen van de omringende weefsels. Hiertoe zullen nieuwe technologieёn moeten worden ontwikkeld op het gebied van de positionering van de patiёnt, het volgen van beweging van organen en de tumor, het ontwikkelen van geavanceerde software voor behandelingsplansystemen en dosismetingen en –berekeningen. Deze nieuwe technologieёn moeten worden toegepast bij de in ontwikkeling zijnde IMRT (intensiteitsgemoduleerde radiotherapie) en proton therapie.

Programma van activiteiten:

MAESTRO bestaat uit belangrijke ontwikkelingsprogramma’s op gebied van onderzoek- en technologie, waarbij gedurende het gehele project klinieken en industriёen betrokken zijn. Het project bevat vier specifieke werkpakketten over onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en twee werkpakketten over opleiding en management activiteiten:

- Gemakkelijk aanpasbare toediening van de straling, het in het oog houden en controleren van tumor en gezonde weefsels (WP1),

- Radiotherapie software ontwikkeling (WP2),

- Sensoren voor dosis-evaluatie in radiotherapie (WP3),

- Klinische eisen, protocollen en validatie (WP4),

- Risicoschattingen voor organen die medebestraald worden (WP4),

- Klinische workshops voor opleiding en verspreiding van kennis (WP5),

- Management (WP6).

 

Mogelijke resultaten:

 

Het project biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling van geavanceerde apparaten te versnellen, om wijdverbreide toepassing ervan te garanderen, het balans tussen de effectiviteit van de behandeling en de veiligheid voor de patiёnt  te verbeteren, de samenwerking tussen Europese teams te versterken en de nieuwe methoden en kennis door middel van workshops te verspreiden.

Als belangrijkste resultaat van het project mag worden verwacht dat het aantal doden als gevolg van primaire tumoren zonder metastasen omlaag zal gaan.  
 

Home page